• dr Andrzej Buck (kierownik konferencji) – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze; Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie);
  • ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (Uniwersytet Szczeciński);
  • prof. dr hab. Janusz Degler (Uniwersytet Wrocławski);
  • prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagieloński);
  • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski);
  • dr Mirosława Szott (sekretarz konferencji – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).