Anna Nasiłowska, fot. Joanna Nasiłowska-Rekfot. Joanna Nasiłowska-Rek

Anna Nasiłowska, poetka, prozaiczka, profesor nauk humanistycznych od 2010 roku. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie najpierw była uczestniczką studium doktoranckiego i pracowała pod kierunkiem Ryszarda Przybylskiego i Marii Janion. Po doktoracie (Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, Ossolineum 1990) uczestniczyła w wielu inicjatywach leksykograficznych, opublikowała kilka syntez (TrzydziestolecieLiteratura okresu przejściowego w serii: Mała historia literatury oraz podręcznik szkolny Literatura współczesna).

Od 1990 w redakcji „Tekstów Drugich”, obecnie z-ca redaktora naczelnego. W latach 1990/91 przebywała we Francji na stypendium Rządu Francuskiego. Jednocześnie rozwijała twórczość literacką. Za książkę prozatorską Domino. Traktat o narodzinach otrzymała w 1995 roku nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Następnie opublikowała Księgę początkuCzteroletnią filozofkęHistorie miłosne i powieść o wojnie 1920 roku Konik, szabelka (nominacja do Nagrody Gdynia). W 2019 roku ukazała się jej Historia literatury polskiej, obecnie dostępna po angielsku w tłumaczeniu Anny Zaranko (wydana przez Academic Studies Press w Bostonie). Jest autorką artykułów na temat biografii literackiej i czterech biografii, których bohaterami byli: Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir,  Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, dwóch zasłużonych dla Polski Japończyków Ryochu i Yoshiho Umeda oraz Sławomir Mrożek. Za biografię Mrożka otrzymała nagrodę „Najlepsza książka roku 2023” miesięcznika „Nowe Książki” oraz „Książki. Magazyn Literacki”.

Od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczona złotym medalem Gloria Artis. Ma trzy córki, mieszka w Warszawie.