Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
oraz
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
zapraszają na:

 

Międzynarodową Konferencję Naukową „Modernizacja przestrzeni i co dalej?

Doświadczenia i wyzwania partnerów”

(20-22 listopada 2024 roku)

 

Miejsce konferencji: WiMBP im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Współpracę w ramach konferencji zadeklarowały biblioteki z Niemiec (Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus), Słowacji (Krajska kniźnica Karola Kmet’ka v Nitre), Czech (Krajská vědecká knihovna v Liberci) oraz wiodące ośrodki krajowe: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Miejska w Łodzi, Biblioteka Kraków, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.

W konferencji będą uczestniczyli również, m.in.:

- Tromsø Bibliotek Og Byarkiv (Norwegia);
- Turku City Library, Main Library (Finlandia);
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu;
- Instytut Książki.

            Celem sympozjum jest zacieśnienie współpracy kulturalnej i naukowej bibliotekarzy. Konferencja służyć będzie dzieleniu się dobrymi praktykami zawodowymi, wymianie doświadczeń i poglądów na temat roli współczesnej biblioteki oraz pozycji literatury, omówieniu postępów technologicznych i rozwijających się potrzeb użytkowników. Wspólnie z partnerami, zastanowimy się nad rolą bibliotekarza i autora we współczesnym świecie, odniesiemy się do powinności współczesnych bibliotek. Wymienimy się również doświadczeniami na temat pozycji biblioteki i szeroko rozumianej kultury.

            Poznanie warsztatu i warunków pracy partnerów wpłynie na podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy. Spotkanie przyczyni się również do rozwoju i/lub wzmocnienia więzi kulturalnych oraz społecznych pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich.

            Ważnym elementem konferencji będzie III Forum Bibliotek Lubuskich, w którym uczestniczyć będą bibliotekarze i bibliotekarki z całego województwa lubuskiego.

 

Założenia konferencji:

            Postęp technologiczny i ewoluujące potrzeby użytkowników generują nowe wyzwania dla bibliotek. Jesteśmy świadkami intensywnego rozwoju bibliotecznych usług i przestrzeni. Książnice z powodzeniem realizują model biblioteki otwartej, hybrydowej. Nieobca jest też im funkcja „biblioteki jako trzeciego miejsca” sformułowana przez Raya Oldenburga. Jak przebiegają te zmiany (architektoniczne, technologiczne i upowszechnieniowe) i czy traci na tym „tożsamość” biblioteki; jak wygląda dzisiaj kultura organizacyjna bibliotek, o której pisze w swoich publikacjach prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert. Czy i jakie są granice nowej oferty?

Założeniem konferencji jest konfrontacja poglądów i opinii teoretyków oraz praktyków z kraju i zagranicy na temat przestrzeni współczesnych wielofunkcyjnych obiektów bibliotecznych (przestrzeń architektoniczna, społeczna, wirtualna - biblioteka cyfrowa, biblioteka w chmurze); przestrzeń kulturalna, edukacyjna i naukowa; przestrzeń odbiorcy, przestrzeń bibliotekarza i animatora, przestrzeń zbiorów. Ważnym celem jest prezentacja najciekawszych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych realizacji (od Mediateki we Wrocławiu i Sopoteki, przez Bibliotekę Raczyńskich, Bibliotekę Kraków aż do do Mediateki MeMo w Łodzi). Dyskursem objęte zostaną wartości (dodane) naddane we współczesnej bibliotece: kultura (umiejętność jej adaptacji we współczesnej przestrzeni i ofercie bibliotek), nowe technologie w bibliotece (e-usługi) i ich akceptacja przez użytkowników, realizacje i modernizacje w dużych i mniejszych bibliotekach.

            Twórcze spotkanie, wymiana kontaktów i doświadczeń z partnerami zagranicznymi bez wątpienia zaowocują kolejnymi przedsięwzięciami wzmacniającymi potencjał sieci bibliotecznej.

  

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski i angielski. Rada Programowa zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane przez Radę Programową, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 20 października 2024 roku. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Program konferencji zostanie podany w osobnym komunikacie. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl/

 

Konferencja będzie okazją do wydania punktowanej polsko-angielskiej publikacji, pn.: Nowe technologie i nowe przestrzenie. I co dalej? Warto czy nie modernizować biblioteki?, która powstanie jako rezultat współpracy z ww. partnerami i będzie zawierała referaty prelegentów.

W planach organizatorów jest także wydanie kolejnego zeszytu „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych” 2023/2024, który będzie towarzyszył obradom konferencyjnym.