Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
Katedra Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie,

Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej na temat:

MIASTO STARSZE NIŻ PRASA (II)

(11-13 września 2024 roku)

Miejsce konferencji: WiMBP im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9,
65-077 Zielona Góra, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z dalej rosnącym zainteresowaniem, wśród badaczy reprezentujących różne dyscypliny, problematyką prasy w Polsce, proponujemy Państwu udział w cyklicznej już konferencji, podejmującej tematy szeroko rozumianych przemian zachodzących na tym obszarze badań naukowych. 

Ubiegłoroczna konferencja z gościnnym udziałem dr hab. Władysława M. Kolasy, prof. UKEN zapoczątkowała wspomniany dyskurs. Wcześniej (2019) podczas konferencji analizowany był temat Winiarstwo lubuskie a media - perspektywa trzydziestolecia 1989-2019, czego pokłosiem stała się publikacja Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media pod redakcją Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka, Warszawa-Zielona Góra 2020.

Celem konferencji Miasto starsze niż prasa II jest niezmiennie analiza stanu i kierunków badań nad polską prasą oraz w szerszym zakresie prezentacja obszarów badawczych współczesnych medioznawców. Wykłady wprowadzające podczas tegorocznego spotkania wygłoszą: dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr oraz prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska.

Ponadto, zgodnie z określeniem „anatomia regionu” sformułowanym przez Wojciecha Browarnego w pracy Anatomia nowoczesnego regionu. O związkach środowiska, kultury i pamięci (Wrocław 2023) w trakcie konferencji będziemy chcieli „wydobyć i nazwać złożoną budowę regionu jako fenomenu związanego ze zmiennym stanem świadomości indywidualnej i zbiorowej […]” w świetle prasy dotyczącej regionu lubuskiego zarówno w kontekście Zielonej Góry czy Ziem Zachodnich. Podczas konferencji pragniemy przedstawić przemiany związane z prasą Ziem Zachodnich po 1945 roku a także skupić uwagę badawczą nad tymi procesami w Polsce.

W zamyśle organizatorów konferencja ma stanowić kontynuację i rozwinięcie badań nad tematyką poruszaną w sposób spójny i metodyczny między innymi w powstałych już opracowaniach monograficznych i zbiorowych dotyczących prasy Ziemi Lubuskiej, np. publikacje Krystyny Kunickiej, Bogdana Janusza Kunickiego, Henryka Szczepańskiego Prasa gorzowska w latach 1945-1985 (Gorzów Wielkopolski, 1987), Andrzeja Krzysztofa Piaseckiego Lubuska czwarta władza: środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim (Zielona Góra, 2000), Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, pod red. nauk. Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka, Dawida Kotlarka (Zielona Góra, 2013), Oblicza prasy zielonogórskiej: konteksty lubuskie, pod redakcją Jolanty Chwastyk-Kowalczyk i Andrzeja Bucka (Warszawa, 2022). Istnieje też szereg szczegółowych monografii poszczególnych tytułów czasopism oraz opracowań czasopiśmiennictwa studenckiego autorstwa Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, Anny Sobeckiej czy Andrzeja Bucka. Kontekst społeczno-polityczny i instytucjonalny powstawania prasy gorzowskiej czy zielonogórskiej opisywali także historycy – regionaliści (m.in. prof. dr hab. Hieronim Szczegóła, dr hab. Ryszard Zaradny, prof. dr hab. Magdalena Steciąg, dr hab. Radosław Domke, prof. UZ, dr Kaja Rostkowska-Biszczanik, dr Janusz Łastowiecki, dr Andrzej Buck i inni).

Uważamy, że należy te badania uzupełnić i pogłębić, zaprezentować oraz ocenić ich aktualny stan w szerszym ogólnopolskim kontekście, w szczególności w perspektywie metodologicznej, głównie metodologii badań nad prasą regionalną, badań nad czytelnictwem czasopism regionalnych i nie tylko, obecności czasopism regionalnych w bibliotekach oraz czasopism elektronicznych.

Ponadto w czasie konferencji zastanowimy się nad kierunkami, osiągnięciami i brakami współczesnych polskich badań prasoznawczych, z uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju i kondycji współczesnego dziennikarstwa.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski i angielski. Organizatorzy będą zabiegać o udział w konferencji najwybitniejszych teoretyków i metodologów badań prasoznawczych. Rada Programowa zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zakwalifikuje Rada Programowa, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 31 lipca 2024 roku. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl.

 Organizatorzy przewidują publikację referatów w punktowanych czasopismach naukowych: „Roczniku Historii Prasy Polskiej” i „Annales Universitatis Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”

Prosimy o dostarczenie tekstów wystąpień do 31 października 2024 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowa instrukcja wydawnicza dostępna jest na stronach www:

„Annales Universitatis Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” https://sbsp.uken.krakow.pl/about/submissions oraz „Rocznika Historii Prasy Polskiej” https://journals.pan.pl/rhpp